Λαμβάνει τα στιγμιότυπα απο εγκατεστημένα Raspberry Pi.

Αποθηκεύονται ρυθμίσεις που τις ανακτούν αυτόματα τα Pi.

Mobirise
Ρυθμίσεις!
Όριο στροφών κινητήρα !


Γράψτε το eMail που θα λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις !


Στιγμιότυπα!

Mobirise

© Copyright 2018 - ΜέγαSoft Πληροφορική ΑΕ - All Rights Reserved